اطلاعات عمومی -سرگرمی و خنده http://darseaval.mihanblog.com 2017-12-16T22:10:39+01:00 text/html 2014-12-31T12:45:53+01:00 darseaval.mihanblog.com علی رضا بتویی خنده بازار 93/10/10 http://darseaval.mihanblog.com/post/81 <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2395" style="text-align:center;"> <a id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2394" rel="nofollow" shape="rect" target="_blank" href="http://salijoon.ws"> <img id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2393" src="http://salijoon.ws/mail93/931010/1.jpg"></a></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2837" style="text-align:center;">&nbsp;</p> <p style="text-align:center;"><span style="color:#000080;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">دختر تهرونیه با پسر اصفانیه دوس بودن رفتن خرید ….</span></strong></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2838" style="text-align:center;"><span style="color:#000080;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">دختره یه مانتو پسندید ۲۰۰ هزار تومنی </span></strong></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2871" style="text-align:center;"><span id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2870" style="color:#000080;"> <strong id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2869"><span id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2868" style="font-family:Tahoma;">به پسره گفت عزیزم من کیف پولمو تو خونه جاگذاشتم میشه حساب کنی؟؟؟</span></strong></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2839" style="text-align:center;"><span style="color:#000080;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">پسر اصفانیه کیف پولشو درآورد ۱۰۰۰ تومن داد به دختر </span></strong></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2847" style="text-align:center;"><span id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2867" style="color:#000080;"> <strong id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2866"><span id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2865" style="font-family:Tahoma;">گفت بیا عشقم این کرایه تاکسی … برو تا خونه کیف پولتو بردار بیا </span></strong> </span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2840">&nbsp;</p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2841" style="text-align:center;"> <a id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2864" rel="nofollow" shape="rect" title="S A L I J O O N" target="_blank" href="http://salijoon.ws"> <img id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2863" src="http://salijoon.ws/mail93/931010/elns7birihd5.gif" alt="S A L I J O O N"></a></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2842">&nbsp;</p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2843" style="text-align:center;"><span style="color:#000080;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">ﺻُﺐ ﺩُﺧﺘﺮﻩ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﺩﯾﺪ ﮔﻔﺖ :</span></strong></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2844" style="text-align:center;"><span style="color:#000080;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﻫـِﯽ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯿﺸـﻪ؟!</span></strong></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2845" style="text-align:center;"><span style="color:#000080;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">ﮔﻔﺘﻢ : ﻫﻮﺍ ﺳــَﺮﺩﻩ ﺍﻭﻝ ﯼِ ﮔــﺎﺯ ﺑﺪﻩ</span></strong></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2846" style="text-align:center;"><span style="color:#000080;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﺷﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﻮﺍﺵ ﺑﮕﯿــﺮ ﺭﻭ ﻟُﭙـَـﻢ ﺟــﺎﺵ</span></strong></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2848" style="text-align:center;"><span style="color:#000080;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﺯﻭﺩ ﮐﺒــﻮﺩ ﻣﯿﺸـﻢ</span></strong></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2862" style="text-align:center;"><span style="color:#000080;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">.</span></strong></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2849" style="text-align:center;"><span style="color:#000080;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">.</span></strong></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2850" style="text-align:center;"><span style="color:#000080;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">.</span></strong></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2851" style="text-align:center;"><span style="color:#000080;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">.</span></strong></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2852" style="text-align:center;"><span style="color:#000080;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">ﺍﺯ ﺻُﺐ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﻭ ﺳَﺮمهِ</span></strong></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2853" style="text-align:center;"><span style="color:#000080;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">ﺍﻟﻬﯽ ﺍﻟﻌﻔﻮ</span></strong></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2854" style="text-align:center;"><span style="color:#000080;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">ﺍﻟﻬﯽ ﺍﻟﻌﻔﻮ</span></strong></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2855" style="text-align:center;"><span style="color:#000080;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">ﺍﻟﻬﯽ ﺍﻟﻌﻔﻮ</span></strong></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1420042169384_2856">&nbsp;</p> text/html 2014-11-25T03:21:43+01:00 darseaval.mihanblog.com علی رضا بتویی حقایقی در باره ی تلفن همراه http://darseaval.mihanblog.com/post/80 <font id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2352" face="Tahoma"><font id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2347" style="FONT-SIZE:10pt;" face="Tahoma" color="#000000"><p id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2367" dir="RTL"><b id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2366"><span id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2365" lang="FA">موبایل هوشمند در دنیای امروز یار جدایی‌ناپذیر برای بسیاری از مردم محسوب می شود. اما این همراهان توانمند می توانند منبع خوبی برای انواع مختلف آلودگی ها باشند. بررسی های صورت گرفته در این زمینه نتایج غیر منتظره ای را نشان داده اند که می توانند نگاه هر کاربری را نسبت به این ابزارهای همه فن حریف تغییر دهند. در ادامه برخی از این حقایق عجیب و در برخی موارد آزاردهنده را بیان می کنیم. </span></b></p> <p id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2371" dir="RTL">&nbsp;</p> <p id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2373" dir="RTL"> <span id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2372" style="color:rgb(0, 0, 205);font-weight:bold;" lang="FA"> تلفن همراه، منبعی برای گرد و غبار و آلودگی </span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2376" dir="RTL"><b id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2375"><span id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2374" lang="FA">پیش از آن که قاب یک آی‌فون یا سامسونگ گلکسی توسط یک تعمیرکار باز شود از این که با چه صحنه ای مواجه خواهد شد ذهنیتی ندارد اما در اکثر موارد با چیز زیبایی روبرو نمی شود. تراشه های فلزی، گرد و غبار، و توتون از جمله موادی هستند که تعمیرکاران آمریکایی آنها را گزارش کرده اند. همچنین، لکه های روغنی و بقایای مواد غذایی از جمله شایع‌ترین مواد در اطراف دکمه خانه تلفن های همراه هستند.</span></b></p> <p id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2377" dir="RTL">&nbsp;</p> <p id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2379" dir="RTL"> <span id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2378" style="color:rgb(0, 0, 205);font-weight:bold;" lang="FA"> تلفن همراه، دستگاهی کثیف‌تر از سرویس بهداشتی </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center;"> <span style="color:rgb(0, 0, 205);font-weight:bold;" lang="FA"> </span></p> <div id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2385" style="width:751px;min-height:414px;margin:0px auto;"> <p id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2384" style="text-align:center;"> <a id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2389" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.ws/"> <img id="yui_3_16_0_1_1416898192340_2390" src="http://salijoon.ws/mail93/930904/mob/406503_184.jpg" title="S A L I J O O N" alt="S A L I J O O N" style="font-size:11.8182px;text-align:center;"></a></p></div> <br>ادامه مطلب را ببینید لطفا<br></font></font> text/html 2014-11-19T08:21:04+01:00 darseaval.mihanblog.com علی رضا بتویی دلایل وجود حیات فرازمینی http://darseaval.mihanblog.com/post/79 <font id="yui_3_16_0_1_1416397641909_3581" face="Tahoma"><font id="yui_3_16_0_1_1416397641909_3576" style="FONT-SIZE:10pt;" face="Tahoma" color="#000000"><p id="yui_3_16_0_1_1416397641909_3600"> <b id="yui_3_16_0_1_1416397641909_3599">آیا فراتر از زمین زندگی وجود دارد؟ از زمانی که به خاطر می‌آوریم انسان به دنبال یافتن جوابی برای این سوال بوده است. شواهدی وجود دارند که امکان وجود نوعی از حیات را فراتر از مرزهای سیاره‌ آبی ما نشان می‌دهد.</b></p><p id="yui_3_16_0_1_1416397641909_3610"><b id="yui_3_16_0_1_1416397641909_3609">سال پیش گروهی از دانشمندان انگلیسی سلولی را پیدا کردند که به وسیله‌ی یک بالون از فراز اتمسفر به زمین آمده بود، آن‌ها ادعا کردند که این سلول ممکن است از فضا به زمین آمده باشد. در حالی که نظریه پردازان تئوری فرازمینی‌ها این یافته را مدرکی قاطع بر ملاقات ما و فرازمینی‌ها می‌دانستند دانشمندان دست به کار شدند تا شواهدی دیگر را بررسی کنند. در دو قسمت این شواهد را بیان خواهیم کرد. </b></p> <p id="yui_3_16_0_1_1416397641909_3621">&nbsp;</p> <h2 id="yui_3_16_0_1_1416397641909_3611">۱. فناوری‌های مدرن در دوران باستان</h2> <p id="yui_3_16_0_1_1416397641909_3595" style="text-align:center;"><b id="yui_3_16_0_1_1416397641909_3594"> <a id="yui_3_16_0_1_1416397641909_3593" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.ws/"> <img id="yui_3_16_0_1_1416397641909_3592" style="margin-left:auto;margin-right:auto;" src="http://salijoon.us/mail93/930828/20/2.jpg" alt="2"></a></b></p> <p id="yui_3_16_0_1_1416397641909_3619"><b id="yui_3_16_0_1_1416397641909_3618">به تصویر بالا نگاه کنید، چه چیزی را به خاطر شما می‌آورد؟ این‌ها خطوط هیروگلیف هستند که مصریان باستان چندین هزار سال پیش آن را اختراع کرده‌اند، تصاویری شبیه به هلیکوپتر، زیر دریایی، قایق و هواپیمای جت. بسیاری معتقدند بیگانگان در زمان‌های گذشته از مصر باستان دیدن کرده‌اند و فناوری‌های پیشرفته‌ی خود را به آن‌ها نشان داده‌اند، یا شاید تاکنون همراه ما بوده‌اند، شاید فناوری امروز انسان از مکانی فراتر از زمین به ما رسیده باشد!</b></p> <p id="yui_3_16_0_1_1416397641909_3620">&nbsp;</p><p><br></p><p>ادامه مطلب را ببینید<br></p></font></font> text/html 2014-11-17T10:15:24+01:00 darseaval.mihanblog.com علی رضا بتویی وحشتناک ترین فرودگاه های جهان http://darseaval.mihanblog.com/post/78 <font id="yui_3_16_0_1_1416231663041_4089" face="Tahoma"><font id="yui_3_16_0_1_1416231663041_4084" style="FONT-SIZE:10pt;" face="Tahoma" color="#000000"><span id="yui_3_16_0_1_1416231663041_4472" style="font-size:13px;font-stretch:inherit;vertical-align:baseline;font-weight:700;font-family:Tahoma;margin:0px;padding:0px;background-color:rgb(255, 255, 255);"> <p id="yui_3_16_0_1_1416231663041_4471" style="margin:0px 0px 15px;padding:0px;font-size:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-stretch:inherit;vertical-align:baseline;direction:rtl;"> کلمه «فرودگاه» را که می‌شنوم، یاد «مهرآباد» می‌افتم. کسانی که اهل تهران باشند می‌دانند و گذرشان به میدان فتح افتاده باشد، دیده‌اند که هواپیما با ارتفاع کمی از بالای میدان عبور کرده و وارد فرودگاه می‌شود. حتی خطوط راهنمایی که با لامپ ایجاد کرده‌اند تا خود میدان امتداد دارد. وحشتناک نیست!؟</p> </span> <p id="yui_3_16_0_1_1416231663041_4474" style="margin:0px 0px 15px;padding:0px;font-size:13px;font-stretch:inherit;vertical-align:baseline;text-align:justify;direction:rtl;background-color:rgb(255, 255, 255);"> <span id="yui_3_16_0_1_1416231663041_4473" style="font-family:Tahoma;font-weight:700;">می‌خواهیم درباره فرودگاه‌های وحشتناک صحبت کنیم. فرودگاه‌هایی که به هر دلیل خطر در نزدیکی آنها است. این خطر ممکن است برای هواپیما و مسافران آن باشد و یا برای اهالی ساکن در نزدیکی فرودگاه و یا اصلاً در طراحی عجیب و غریب آن! در متن سعی کرده‌ایم به ترتیب خطرناک بودن، از کم خطر تا پر خطر پیش برویم.</span></p> <p style="margin:0px 0px 15px;padding:0px;font-size:13px;font-stretch:inherit;vertical-align:baseline;text-align:justify;direction:rtl;background-color:rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p> <h2 style="margin:0px 0px 10px;padding:0px;font-size:24px;font-weight:400;font-stretch:inherit;vertical-align:baseline;text-align:justify;direction:rtl;background-color:rgb(255, 255, 255);"> <span style="font-family:Tahoma;color:rgb(0, 0, 205);font-weight:bold;font-size:10pt;"> ۲۵ . فرودگاه بین‌المللی ملک فهد، دمام، عربستان صعودی</span></h2> <p id="yui_3_16_0_1_1416231663041_4083" style="font-size:13px;font-stretch:inherit;vertical-align:baseline;text-align:center;direction:rtl;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px;margin-bottom:15px;padding:0px;"> <span id="yui_3_16_0_1_1416231663041_4082" style="font-family:Tahoma;"> <a id="yui_3_16_0_1_1416231663041_4081" rel="nofollow" style="margin:0px;padding:0px;font-size:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;font-stretch:inherit;vertical-align:baseline;text-decoration:none;outline:0px;" target="_blank" href="http://salijoon.ws/"> <img id="yui_3_16_0_1_1416231663041_4080" class="yiv9776110514aligncenter yiv9776110514size-full yiv9776110514wp-image-80907" src="http://salijoon.ws/mail93/930824/frodgah/the-most-Dangerous-airports-in-the-world-01.jpg" alt="the-most-Dangerous-airports-in-the-world-01" style="font-size:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:700;font-stretch:inherit;vertical-align:baseline;max-width:100%;min-height:auto;margin-left:auto;margin-right:auto;" height="393" width="600"></a></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1416231663041_4476" style="margin:0px 0px 15px;padding:0px;font-size:13px;font-stretch:inherit;vertical-align:baseline;text-align:justify;direction:rtl;background-color:rgb(255, 255, 255);"> <span id="yui_3_16_0_1_1416231663041_4475" style="font-family:Tahoma;font-weight:700;">این فرودگاه که با مساحتی حدود ۷۸ هزار هکتار بزرگ‌ترین فرودگاه حال حاضر در دنیا است، در وسط بیابان ساخته شده‌است. باند این فرودگاه آنقدر بزرگ‌ است که معلوم نیست از کجا شروع و به کجا ختم می‌شود و همین مساله گاهاً خلبانان را دچار مشکل می‌کند.</span></p><p style="margin:0px 0px 15px;padding:0px;font-size:13px;font-stretch:inherit;vertical-align:baseline;text-align:justify;direction:rtl;background-color:rgb(255, 255, 255);"><br><span id="yui_3_16_0_1_1416231663041_4475" style="font-family:Tahoma;font-weight:700;"></span></p><p style="margin:0px 0px 15px;padding:0px;font-size:13px;font-stretch:inherit;vertical-align:baseline;text-align:justify;direction:rtl;background-color:rgb(255, 255, 255);"><span id="yui_3_16_0_1_1416231663041_4475" style="font-family:Tahoma;font-weight:700;">لطفا ادامه مطلب را ببینید<br></span></p> <p id="yui_3_16_0_1_1416231663041_4477" style="margin:0px 0px 15px;padding:0px;font-size:13px;font-stretch:inherit;vertical-align:baseline;text-align:justify;direction:rtl;background-color:rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</p></font></font> text/html 2014-11-16T01:32:23+01:00 darseaval.mihanblog.com علی رضا بتویی طنازی های ایرونی جماعت http://darseaval.mihanblog.com/post/77 <font id="yui_3_16_0_1_1416113997246_1979" face="Tahoma"><font id="yui_3_16_0_1_1416113997246_1974" style="FONT-SIZE:10pt;" face="Tahoma" color="#000000"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.ws/"> <img src="http://salijoon.ws/mail93/930824/ironi/1.jpg" alt="1.jpg" border="1"></a><p>&nbsp;</p> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.ws/"> <img src="http://salijoon.ws/mail93/930824/ironi/11.jpg" alt="11.jpg" border="1"></a><p>&nbsp;</p> <img id="yui_3_16_0_1_1416113997246_1973" src="http://salijoon.ws/mail93/930824/ironi/12.jpg" alt="12.jpg" border="1"><br><br>لطفا ادامه مطلب را ببینید<br></font></font> text/html 2014-11-13T16:22:58+01:00 darseaval.mihanblog.com علی رضا بتویی خنده بازار 93/8/22 http://darseaval.mihanblog.com/post/75 <font id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6957" style="FONT-SIZE:10pt;" face="Tahoma" color="#000000"><p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6970" style="text-align:center;"><a id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6976" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.ws/"> <img id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6975" src="http://salijoon.ws/mail93/930821/123.jpg"></a><br> &nbsp;</p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">سازمان فرهنگ و هنر ملل متحد (یونسکو) </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6974" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6989"> <span id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6988" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">شعر “ﺍﯾﻦ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻢ ﺷﺐ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﮔﻪ ﺷبه ﻣﺚ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﻧﯿﺴﺖ . </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6973" style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">ﺍﻣﺸﺐ ﻣﺚ ﺩﯾﺸﺐ ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﯿﭻ ﺷﺒﯽ ﻣﺚ ﺍﻣﺸﺐ ﻧﯿﺴﺖ”</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6971" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6991"> <span id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6990" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">از استاد شهرام شب‌پره رو به عنوان پیچیده‌ترین شعر تاریخ موسیقی پاپ انتخاب کرد.</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6972" style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">تاکنون سه فیلسوف و چهارده ادیب برجسته</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6977" style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">در هنگام تعمق در معنای این شعر دچار خونریزی مغزی شده </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6994" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6993"> <span id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6992" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">و به دیار باقی شتافته‌‌اند!</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6984" style="text-align:center;"> <a id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6996" rel="nofollow" title="S A L I J O O N" target="_blank" href="http://salijoon.ws"> <img id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6995" src="http://salijoon.us/mail93/930821/1253437490.gif" alt="S A L I J O O N "></a></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6983">&nbsp;</p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6999" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6998"> <span id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6997" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">امروز تو خیابون از کنا ر یه دختره رد میشدم </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6979" style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">اومدم از تو کیفم شیشه آب معدنی در بیارم یکم آب بخورم، </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6978" style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">فکر کرد اسید پاشم یه گاز فلفل از تو جیبش درآورد زد تو صورتم </span></strong> </p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">و بعد با شوکر زد تو سرم … </span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">مردم چه آمادگی پیدا کردن ماشالله!! </span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">منم الان رو تخت بیمارستانم و فراموشی گرفتم … </span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">لطفا هر کس منو میشناسه </span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">بیاد منو ببره تحویل خانوادم بده و مژدگونی بگیره</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center;"> <a rel="nofollow" title="S A L I J O O N" target="_blank" href="http://salijoon.ws"> <img src="http://salijoon.us/mail93/930821/1253437490.gif" alt="S A L I J O O N "></a></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6982">&nbsp;</p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮔﻔﺘﻢ :</span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ۱۴ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﻦ </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6981" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7041"> <span id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7040" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">ﺧﺮﺝ ﺿﺮﯾﺢ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻨﻦ؛</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_6980" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7039"> <span id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7038" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺧﺮﺝ ﻓﻘﺮﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ؟</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7037" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7036"> <span id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7035" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻫﻤﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺣﺮﺹ ﻧﺨﻮﺭ !</span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺍ</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7034" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7033"> <span id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7032" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻥ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﻣﯿﺨﺮﻥ</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7031" style="text-align:center;"> <a id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7030" rel="nofollow" title="S A L I J O O N" target="_blank" href="http://salijoon.ws"> <img src="http://salijoon.us/mail93/930821/1253437490.gif" alt="S A L I J O O N "></a></p> <p>&nbsp;</p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7029" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7028"> <span id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7027" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">یه گروهک تو ایران پیداشده بیشتر از داعش شیعه کشته </span></strong></p> <p style="text-align:center;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">..</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7026" style="text-align:center;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">.</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7025" style="text-align:center;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">.</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7000" style="text-align:center;"> <strong><span style="font-family:Tahoma;">.</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7024" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7023"> <span id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7022" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">اسمش گروهه تولیدی </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7003" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7002"> <span id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7001" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">سایپا هست</span></strong></p><p style="text-align:center;"><br><strong id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7002"><span id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7001" style="color:#333399;font-family:Tahoma;"></span></strong></p><p style="text-align:center;"><strong>لطفا ادامه مطلب را ببینید</strong><br><strong id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7002"><span id="yui_3_16_0_1_1415908065796_7001" style="color:#333399;font-family:Tahoma;"><br></span></strong></p></font> text/html 2014-11-09T15:12:25+01:00 darseaval.mihanblog.com علی رضا بتویی اسرار آمیز ترین مکان های دنیا http://darseaval.mihanblog.com/post/74 <font id="yui_3_16_0_1_1415558415084_2777" face="Tahoma"><font id="yui_3_16_0_1_1415558415084_2772" style="FONT-SIZE:10pt;" face="Tahoma" color="#000000"><p id="yui_3_16_0_1_1415558415084_2790" style="text-align:justify;"><span id="yui_3_16_0_1_1415558415084_2798" style="color:#800080;"> <strong id="yui_3_16_0_1_1415558415084_2797">1. مونو لیک؛ کالیفرنیا (Mono Lake)</strong></span><b id="yui_3_16_0_1_1415558415084_2789"><br> دریاچه «مونو لیک» در کالیفرنیا، با بیش از 112 کلیومتر مساحت، حدود 1 تا3 میلیون سال عمر دارد و از قدیمی ترین دریاچه های آمریکای شمالی به حساب می آید. میزان نمک این دریایچه بدون ماهی، بدلیل بسته بودن راه خروج، بسیار بالا است و از اینرو محیطی قلیایی است. چیزی که در این مکان جالب توجه است، ظاهر خارق العاده صخره هایی است که در سواحل کم عمق تر شکل گرفته اند. این صخره های برج مانند از جنس آهک است و در زیر دریا تشکیل می شود و به دلیل کم عمق شدن ناگهانی آب در سال 1941 ، امکان تماشای آن برای ما فراهم شده است. می توان ساعت ها به تماشای این منظره دل انگیز نشست و در مورد نحوه شکل گیری آن خیال پردازی کرد.</b></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415558415084_2788" style="text-align:justify;"><b>&nbsp;</b></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415558415084_2771" class="yiv6087574076imgarticle" style="text-align:center;"><b id="yui_3_16_0_1_1415558415084_2770"> <a id="yui_3_16_0_1_1415558415084_2769" rel="nofollow" title="salijoon.ws" target="_blank" href="http://salijoon.ws"> <img id="yui_3_16_0_1_1415558415084_2768" title="salijoon.ws" src="http://salijoon.ws/mail93/930818/asrar/hhi3232.jpg" alt="salijoon.ws"> </a></b></p> <p id="yui_3_16_0_1_1415558415084_2829" class="yiv6087574076imgarticle"><b>&nbsp;</b></p><p class="yiv6087574076imgarticle"><b>لطفا ادامه مطلب را ببینید<br></b></p></font></font> text/html 2014-11-05T14:56:54+01:00 darseaval.mihanblog.com علی رضا بتویی کشور های اسلامی چقدر اسلامی هستند؟ http://darseaval.mihanblog.com/post/73 <p style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><strong>کشورهای اسلامی چقدر اسلامی هستند؟</strong></span><br> طبق تحقیق دکتر شهرزاد رحمان و دکتر حسین عسگری از اساتید علوم تهران با عنوان « کشورهای اسلامی چقدر اسلامی هشتند؟» نتایج خیلی جالب بود. متغیرهای بکاررفته در ابعاد حقوق سیاسی ، اقتصادی ، زیست محیطی بر اساس قرآن و سنت پیامبر بوده است.مثلا ولایت به معنی محبت خداوند به انسان و رکامت و میثاق به معنی تعهد انسان در برابر خالق و سایر مخلوقات و خلافت به معنی توانمندی انسان برای بسط محبت خداوند و تغییرات درست در محیط خویش و ... که جمعا 113 شاخص گردید. مثلا در بعد اقتصادی شاخص سلامت و بهره پول و آزادی مدنی در امر به معروف و نهی از منکر صاحبان قدرت و رعایت حقوق زنان بر موازین اسلامی تا 113 شاخص...نتیجه:</p><p style="text-align: center;"><br> <span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">اسلامی ترین کشور زلاند نو (نیوزلند) و دوم لوکزامبورگ</span> ...سپس کشورهای اسکاندیناوی (سوئد و نروژ و فنلاند) و تار رتبه 37 کشور مسلمانی نیست.رتبه 38 مالزی و رتبه متوسط کشورهای اسلامی 138 بود و <span style="background-color: rgb(153, 204, 0);"><strong>ایران 163</strong></span>....یعنی مسلمانان در عمل نتونستن به خروجی هایی که ادعا کردند با این نسخه میتونید به اون برسید برسند....اما کشورهای غیر مذهبی که بر اساس حاکمیت قانون و خلاق و انصاف اداره می شوندبه نتایج خوبی رسیدند. منبع: مجله ایران فردا / تیر 93/ صفحه 12 <br> پس نتیجه می گیریم برای مسلمان بودن الزاما نیازی به جامعه اسلامی نیست و هر فرد با رعایت اصول اخلاقی و انسانی به نوعی مسلمان است. با این مهم صرف میلیاردها ریال هزینه تبلیغات برای اسلام تنها اتلاف وقت و هزینه است که اینها را می توان در راه تولید و اشتغال برای بهبهود وضعیت جامعه بکار برد.... </p><p><br></p><p>دوستان این مطلب ربطی به زبان انگلیسی ندارد ولی به نظرم جالب اومد گفتم بزارم</p><p><br></p><p>تحلیل و نظر با شما خوبان<br></p> text/html 2014-11-02T01:44:55+01:00 darseaval.mihanblog.com علی رضا بتویی تسلیت http://darseaval.mihanblog.com/post/72 <img style="margin-top: 11px;" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUEhQUFRQUFRQVFRQYFBQVFBQXFRQWFhQUFBQYHCggGBolHBUUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGiwkHCQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwtLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAQMGAgQFBwj/xABSEAACAQMCAgYFBQkLCwUBAAABAgMABBEFIRIxBgcTQVFhFCIycYFCUpGhsyMlc3SxssHR8BUkJjNiZIKSorThNVNUY3J1g6PCw/EXNkOExAj/xAAaAQADAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUG/8QALxEAAgIBAwIEBQMFAQAAAAAAAAECEQMSITEEQRNRYbEicYGh8CORwTJC0eHxBf/aAAwDAQACEQMRAD8A8Np01p4oKoxFOssUsUh0KniinQMWKeKRp4oGApGsiKWKAoWKAKeKZFAqMMUUzQBQKjGinQaBCooopiCiiigBUU6KBBSp0UDoKKKKAFTqe2ueDPqo2e9gTj3b1FLJk5wB7qBGNFCqTsN63rfTyfa+ilYGrCjNsuT7v010IdL+efgP1107eEKMAYpMahy8gMUs48eyv0ZooMlFICvBazCVkuKdU2dMYIwC5pstSBe+mwzSs08PY1wKfDUhWkwp2RooixWVSFNqSiixaGtjDFMLTqQChscY2TaVpctzKsMEbSSucKijc+ZPIAcyTsBuaj1CzaKWSJ8ccTvG2DkcSMVbB7xkGr/1Df5WX8DN+RaqXSpf39d/jVz9s9HYSVy0nEIrGpnWrz1J6XFPqiLPGsipHJIqtuvGvDwkjkcZOxpoiaooFBre1xcXE48JpftGrRxTJMadBFFBIqKdAFAUKinilTAKeKKBSAVFOimDMa3bXTy27bD6zWvC4U5xnw8K2H1JztsPcKCTcKhNlFbViAdya4JnbxrEynxNS4iLPLKg5uo+IrRlvU+d9Rrli3cnGDkc/L41uQaX84/AfrqdKQzM6gnn9FKtoWafNX6KKLQHKjTasgKn7PasGTG1Rqs9XwXFIyjUYPwxRw4HmeVJR8AOdPiyfdypGqqgkX9VYBcb1v6ZYNM4jjBZ2zhR5Alj7gAT8K1cbbggMMg+IBIyPHcEfClYSgrJ7vRpooI55EKxTlhEx2L8AUsyrz4fWG/f3VziK9R6yh96dF/AN9lDXmir3eNaPY5YJzVkKrvWRWp1UfRWKpvn9vKp1Gvg7F+6iV++q/gZfzRVZ6Uxg3l2e/0q5+2erX1HJjU4z4xzfmVWOkMX7+u8jb0q4+2elKXw36l4cX6+muY/ycPsO81feob/ACsv4Cb/AKapl23cOZ51690G6HnTdXtUZ+OSS0lkkx7CkkgKneQAo3PPyp45N7sjrcUYfDH87njnSFP31cfh5vtGrnFdq7vSKD99XJ7vSJ/tWrmdgD76rWjFdNLSvVGmaRFbLwYrFoT4VWpGLwyXYgpVOYMVhinZLxtckdFZBKxJpmb25MghPIcuflQy4Az38q24tWdRwgJgfyR+xrWmuC3MAb5wAAPooJsiJozSqeCMY4m5Du72Ph5DcZNMRCRilWYUsfEmunBpDcIdweEnhB5AnAOPPYg+FKwOfbWzOcKCefuGBk5+FWDQtIiEim4Y8IyxxncgZCjHniutoVsojnbHsw4HkXdE/IWpLHiKViP82i8/lMWJHwiYVEpdhWRarKkjlok4VCrnYAk8izY2yScfRWlMhU4PPAP0gH9NbsK5hYd7yxoPcAxP1lfqrX1NsyyHu43A9wbH5MVC8hmoZadQM29FVQEMakbCsnTPPasEUk58eVSLGT3j6c1iz6KEbVJELeAz+usFFdBExyrXnh9bHcfAUKa4Fk6eSWrk9V6idHhkFxMzfdo2VAPmpLFKnuPET7/uY8d6d1o2Ih1OaFQVjjW3SJd8CNbaILw+XP45q5dX0fo0un26fxl673c/iIIopltk8wxEj/Ba5HWI63djYaiMdo8Ytbj8LGCw288Sn3Fa1/tPOqs+/HH59UzZ6yE+9eij/UNv/wAOCvNnQjPwr0rrKH3r0X8XP2UFecBM8z9NRN7nX0kbx+tsh5937eNZ8Pd3Dn+k1k3gv0+NWjSbdbK2F5MFaaZmSzjYBlXg2kunU7MEJCqDzbcggUuTSXwLfft/o73VBYPHqkJkATjilKxk4kKmPZynNVPcWxnORkb1VOlLYu7r8ZuPtnqxdTsxfWEZmZ3dZ2Z2JLMTGSWZjuTmqv0lXivrvwF1cD/nPyokloFhlJdRJd2v5OfFCTkmvobUP/cFn+JSflkrwVRscA4UZO3IZAyfAZIHxFe86kfv/Y/icv8A3KWJ3f0H/wCjjjDQlzU7/Y8al0Oa71G5hgQu3bXLn5qhZHyxPdvgeZIHfVbmQKM5Pl+uvcere/SGXW5nB4YJ5HbAy3Cj3LNjxOFO1cTXeh4Go2eoWWJrGe7tpGKesImadOLI7kJz/snKnG2a0PkwXVxVwrsqfrR5ZrGnS2xWOdDG7IsnAfaCuMrxD5Jxg45jO++1c7tjXoHXsPvs/wCBh/NNeeNWmlI5vFlJageSsAaRFFVRi5Nu2Zcda9SiozVIyyNvkzWI4zywM/oFJ0xjzGfrI/RWw0YKhsjB+T8okDGMeG3PzrZs9NZ2QyAqjDi96KD7P9UjNFmZowWrP7I2337hjGcnu5j6a7Wn6aZDHCWIUuowO/Lc/IDJPj+Qb3pJ7Ps1ComeLCjc+AZuZxWvb3RRw4x6uWHvAOB9OKltsVkLKi5CDAycDy7snma7XbTXjhVXOCeFFGyg4G58Nhuax0/0Pso+1OWUYIy/EfWJ9kc+ddlukYEfZWqCJDsWAw7fR7P1nzqG/QRqpasHNtF67MyBmGcFk4uID+SC3P8AkZrpPZpNBMBIESGRfWxnKRxcAbGR7XrH3muTbysqsFYqGGGxgEj5ueePLvrTukGKloaIpb8F4yECJGVwo5nBBLMe9jgb+VLWLxZZCY14UAwNsZJJLMR4kk1r9nnYczWFzaPHwl1KhxxKT8pdxkfRTSRRypptzRWrKMknzpVtRJ0s/QBUkUgOB3f4U1iojTcnGOQrjbR9RGM00bKqMA/t8aikiLZZc4XmcHAycbnurFlPftj6K9c6nLK1eyuI5wCbuf0bf5fDAZVVT3EYkYHxA8BShG3yV1XULHC3Hbb5nI07rDESWKw2ga7hEdvJJgM0kCnCwREesGbIPLY52Oa4vTzpXDdqsVpb+j26yPO4IUNJPIOEuQpIAC5A33z3Yq29V3R30bV7uKUBnt4pBGxG4y6cMg+aSjfQxFU7pTpwtdN01ABx3SvdzNjdsqgt1z4Kkj7eLE99bLVR5b8JZVSfZrfz3+x3ustfvXo34ufsYK84IBx9B/XXpHWY3DpejH+b/wDZgrzUsMtt7veRUz5OjpGljfzZsW8BJAUZZiAPeTgCrF1oShb7sB/F2scNtGP5KRqWJ8y7vvVf0iXhuIXY4USxE5O2AwzXb61bcrqt0D/nAw/pxo/6aUVsXlyXOKS4TfsdPqXA/dWHB+RN9k1V/pLj026/Grn7Z67PUufvvAP5M32L1zekOjyPLqFzssUV7LHk59eR53xGniQuWPgB5iqcbj9TGOZQ6huu1fctMGnxr0bnmVR2ss8Yd+ZISZAq+4ZJ95q+aof4Qaf52c35stUm0b+CshP+kj+8R1cdYf8AhBpnnazfZTH9FWlSr5HHlnrk5esvZFf6LnI6TD8Z/wD2iqP1ZdKrm0u4YYnzFPPDHJE2Sn3R1RnUZ9VwDzHPAznlV66LjfpMO/Nz+de15b0V3vbQ/wA5t/qmSi6oqMNWq+aXsenddPRVZ5Jrq3kDzW8SG5tz7SxAErMnkBnPPkd8jB8s6JdGZtQn7KLYKpeSQjKxovMnxJOAB3k9wyR6j0wv2h6UW5XlILeB17nScmN1Yd49bOPFRUXUlZhL+/iX2VjeMe5ZuEfkqnyYR1aDxUmkayCbfAVHwtv5c/KqSIlKuRsNqip1Nbx53NMyk7NrT7EsrOQSBwjGM+1nf6sfGu7eSlYw0ue0cKqqdisa95Hdk4A/pVo6XqrQcXCAeLHPOxHu51NIA6NNLIONuLhXvJBAHuAzy8Kl8kmlJcnwx+WtfiqOWbuqMyVQG0r1uQyGuN2pqSO4I5k/t50UGlliW+Yc/wAn+NZvfqef6arL3hPj9JrH0pv2z+mpcLCizW8qK6uQTwnOxx7t8eOD8Kw1LUpZMM2JFUcPCOYGScfXVb7dj3n4D9VbdvaudyxX3Hep0VuxmvKgJJVhgkkAnBGe4iiuoLRe/fzJOaKrUBIG5KP2FTMQTg8jWjaPzbv/AGzW0JB8D9Vcco0z6/DmUo2/xEoi7j/5/wAatOn3Rg0xJE9qLVYZB5FbaQj8lVYHOx+B/bvq2dGdPM9rFBz7TVbYH/YNvPxn4KGPwox3ZPXaFjTra1/w9Q08D9373H+hR8X+1mPH9nhrzzrSi4rTR5gPUayA8gRHAwB/rH+qat/Qa87fWdUlHLDRjzEbLED8RFmuDAv7odGMjeWwLHwwIvWI93YSfSo8K6eU/qeDGseSLfbT90aHWl/krRj/ADYH/kQV5jCGPIEliMDG53wMDv32r1XrEthJp+gxnIDxRIccwGitwcee9Wqw0K3j6QJEkSiO10tTCvPgYXHCH35th33O+WJ503GyceZwX7nz8WyACedek9aMPpENjqK7i4gWOUjks0Wc5PifXH/Cqp9HYI7eFb64jWbLGO1t3B7OZ0A7WaUfKiQEDA9p2A5Ka9T6KWdvf2E1pEStvcFpLdXPE9ncqON7dj8pdu0Q82TtAdwcrT2NPH3U649u5S+pp/vtb+OJvsJN6sPTvT86NK6fI1e6lkx5z3EKk/1oxXC6sbNoNbgilBSSNrhHB7iLeUY8xnGDV405cx65p90OAcd1dRMw2MUuXWRSdiFYRt72pQWw+rf6qfovcrMA/glL+ML/AHmOrnrK/wAINKP81n+xm/XVQj26Jzfh1/vMVXjU+FdXtp5DiO20yaZ37lAPCc/Bz9BrRcHLOozf1K50Yx2nSUfjH515/jXk/RYfvy0/GYD/AM1a9D6rL0zx67Kww00LSkZ5GQXTEZ/pVQuhuntJcQS5WOJbiHMjnClg6ns4wN5JD81QcZycDcS0axyJatXkvY9N6eQqmtPeyD7lY28M7Z5NKOMW0Q/lNLw/BW8K5v8A/P1wTd3TMcn0fiY95PaqSfy1r9feoyNfLb5AiWOOXhAxxSMGXjc/KIUcI8BnHM5m6hVxc3Q/mp/PWm/6qEot4XL0/k4/XF0VW3uFu7fDWl590Vl3RZGHGygjbhYHjX3sBsK87eMjl37V671X6xFf2j6PeHZlzayHdlI9bgGflKfWXxHEvLAPm3SDSJbSeS3mGHjbBxyYc1ZT3qQQR76LJjFNOMuexprpT4ycD6zUSrjatqK+YbHcVO8iNz2NVqMJYprtZopRcEAbVNlfGoJGBoslY5Psao35VmIvGtkQjFIjIqdZ2R6alvyapfB2xt5Z+qnLcFuePgAPyVHId6kt7Yvy5eNWccnuQ1sw2bHnsPrreS3VB5+J/RWUTZO9KybJLW1C8h8e+piN62FQEVHIoB3rO9xmIop9ie7H00UwOTCcVsK+Pceda0anPlUqoS23Laokke1hlJJJLfsbMU/d4bivSupq4Blj4v8ATV4fImwvQP0j415c5HIf+a7mk37w2rPGxV0vLV1YYypEV1g+Hd31MaTsvqHLJDRZ7P1d9HXsb28WcqPSHItvWBaaNGZ5HA5jAkjB8ya4HQ3TJtMt9YW6RlgjiwjMMJMQsqqYydm4gyDbvZQao2qdO7u4uo7t3VJoABD2akIvPi9Vic8WTxZ5jbkBS6UdOL7VBHbyFApdQsMKlBI5OE4+JiWOTsM4zvitE4nHkw5UrlXxJX6UW7pk49G6Nr3lbcgeXDaD9Iq6wt/CSby0sf3hKpmsKLjXdNsYjxR6esKEjlxQqJZd/DEca+8EVdLKPPSK6bw06Jf60oP/AE1ocT2o8W6xYuyltrYezb2VsgA2Us6GWVwPFnkJNR9W+uNBdrGXKR3JWFm/zb8X73mAOxKScJ324S45GrD1l6Q1xZ2OqRDiR7WGK44d+zdBgMfLi4kJ7iq+NeYHOfCp7m6d46R7r0ntmvIl1WyUR6hYycF3CNzxQNh9vlYwcfOQ45jFVzpb1sXF5am3EKQiQYldZGYuveqqQOBSee522rUsumrWOrvcqCYblYJJ4x8pZ4IpmYD56tIxHxG3Eam60eiCwyx3dp69peENHwZIWRxxBEHzWG6j3jAwKUr7F4tLaU18v8HVtt+ic22SZ1wP/txYFW/p3am5mgshxRJLbCa9lH8Z6NbMSIUB5Eu+5/2eYyKr1nM9r0YlZGTtUmX1lw4jc3EQyDjHaLnIYZ4WAIORV0yranFG3/y6S4z3/wAdHxD6Dn4VS4MMkrk36s816msGDVsLwhrbIXJPCCs+Bk8+fOqpoHR+do4L+QnsVuraGLiJJcmXdYx8lFIPlk4Hfi5dUVk8I1eGT244DGw8GTtlYe7IqSxbHR3T/wDeMf8AeZTSXBU9pOvT2OT16D765/m8P5ZK6/UTp0okuJ3Xhhe3dEY4zIVdOMoucsq8i3LJAzmtfrY0z0nXoLfcdslshYc1DSOGbfwXJ+FdXq61HttVvsDhiitZIIEHsxwwyqsaqO7YcR82NKvis01vwNK+b/c896PpYG4to4/T+N5oEWbjt4SjtIoWRYwkmMEg44u7nV+6U2Ca3ZPcQAfuhYM8UyAetKiM2wA+cAXXz41868r6KH9+2Z8Lm2+1SrB0X6SNp+pyT5PZtNIkyD5UbSHJx85faHux3mi0uRvFKUvh7KylKKUgr0rre6LJb3K3MOPR7wGRSvsrIcM4GNuFgQ497dwrzxxjI7u6pbp0dEYa8erszW4dqyRcVKu4xWPDtRYvDrcjL9wqJ5jjltWb7UW8ascOxUbn4/oq4pHLllNcEMUeT5V04nwMDao5bTg5bjuqOTZfOqZxilm351GtxioOGlTK0s6PpwHLP7fCshqvlmubSNKkPSbx1Af5sfSaK0M0U6FSOkgzj3/oqcYAwD9FaCy1Ij1g4s9nHnj5bm/bWRkYKvtHkMgFj81c/KPcO/kMnAreaMxwSqQQRPAGUgggrHcggg8jvyrkPJ3VZrHpV9y4LuJLuMFAA7MkyqFkwEuE9fAzsG4gASABUUzaU0rpeXzK7sSfCrTpDLpyC7lUelspNpCd+zDAj0yZTyXB9RTux3xgA1JY6joyHtOy1JH5hR6JOiHxTtOHJHdxA+7wUvS2ygYyWdpJNcE8XpV/IJnVs54xCnqM/eGJyCBzq1Gjly9RqVaXvzt9jf0G8OkRi7uMm9uyhSNsmSO1MoeeeUHcNJwlVzvzPiB67qNxBZXrX08qJFdx2trG2f8A5A07lnPJU4ez9bu3zgDNfMWp3sk8jzTO0kjnid2OSx/QAMAAbAAAbCvYelvVzfz2Nn2Vz6UbeADsCUC7gHMEgADgLwqOPfC5B3xWqfkcOSO61Mv2gdH5bOSaJeCbT7h3kWM447cynMkYU+rJCck8wR4Nkmqb0r6kYpXaSxlEBbJMLgtFk/Mcesg8sNz2wNq8isOlN/bDs4rq4iC+r2faPwoQcFRG2yke4VJP0y1B/avrv4XEqj6FIFDaFHHK9megf+jN6SzyPasyxRJEgkl4CyRpEGcmIHAVSQO84ztkGTqxvBPFcaLeNlH7YW0qnK8SMe1WF/lYb7oMbbPnbat7oDDJqVhEqX9wlxbSz+kR9vIGnjl9lXbJKggAK+G4fXwM1xv/AE51iO7juUS3LxOjRrHMEjRUOViRWwQmPVx3gnOSTkoVvdNm9dadJb9GLuCUYkiu+BvDK3cIyM8wdiD3girhPps1xLpOo2fCyxxBZkLcJaGZFDEdxK5f1T3gV2OsHo/JeafPBAEWWZoW9ZsLlJIieJgDvwx428KoGhdXWuQQmCPUIoYWz6iPI5Xi9rgJiBTOSfVI3JNMi7+Z0ujt0kup68YiCnZKuRyLJEySY/pq9Vy0b+Dmnf7xX7eerR1edGbfTrmawM/b3VxbGSUqoVIY0ZUROHJJZu2ZtzyQbDmd7S+jEEunpp8U6s2n3UXbPjbtUcTTgDPIiWRR4EEdxooL3K30+uBB0lsZH9kpb79wDSyxk/DOTW90T6OPZa1fqwPZzW080LdzK80bMoPihbhI9x7xXR1nS7HpHCrwzlJYGkVWADOoLY+6RZGUbhVlORz58xV20WzmSBY7mRZpFXgMyqUMgxjiZSThsYzg7nfblRW49fw19D5Q6MHF1an/AF8H2i0tZJE83h2sn55r2ZupGNJ45Le7dVjdHEckayE8LBscasvh801T+sXq3ksonumuYWRpdkIdJGaRiQsYwQxxk8xspPdUOLOvHnhf0o62nXBvujU8b7y2DhkJ3IRSGU+X3NpUHkteUSNtivQurKX94a0DyNiT8RHOF/OrzXiyaTV0y4T0SlFflko2qMyUnc1gKEhSydkDUlNNjtWIFWYvkA5GwJHxoz40mopmfcRpCnQaBAawNM1jTIbHiiiigRPEBU6EVrrQHqGrOzHkUaNg99IttiouKkzUqLeRVsSl9qwJrEUuKhIiWTzMi1Wjof1h3mnBkhcPEVYCKT1kRyDwyJ3qQdyBsd8jO45FvorzDNt92PMxDa4XH+p5v37x8Ww34eVcuRSpKsCCDgqRggjmCDyNUjGUlIkkmZ2Z3JZmYszHmzMcsT5kk1iTWBrrdHejlxevw28ZYD25D6sMS8y0sh2UAZPjtsDRQ9VKj0Hqb0BrqC5EcrRH0my42RmR+yjMjSKjqQVLBsZ8hWfWPq2qaVddlHfTtBIvHCz8DtjOGRmZSSynv7wQa19M6fw6Q8drYKtxCjFry4OxupCAD2B+SiY9U9/9prD001Wx1c2lx2hFpZ9rJeM6MjKH7Ix2wyMPK5QjCk4AJzyyzFve2XzSr8z2kVpLO0d9Np8czMDwyqXThMq4xuHrwrpPpmt2zMty986jP3VZp5YWHiHBIA8jg+VXrXtFuJE/dSTigniaa6yhw0VvHaq1tbIxBG5cB9sEtJsQN+x0Q6Zatcaebv0OC44W4URJGilmVciSRVwy5BGMbZw2BsAzEnR4LpWs3FvN20ErpNhhxg8THiHCQeLOfj4A8wK7OgPqcazi1juyLpeCYpDJIZASSSW4SQ3rN6w39Y16BP18yKSv7nhXUlSGuGyCDggjsgQQe6uTedel+38XDaxjzWR2+njA+qpNU32iVuy6B6qCHjtLhCOTfxbD3ZIIq7dA0vbD0u61L0lIUtHQNK7PmR5I+BUVm9Zjgjbx571WZet/VTuJo18lgix/aBNcfpF00vdQEcd1MGRWyBwpGnEduN+EAHAJ3PIE+dLYt6nykehdIerqxa3j1DTJk7KFUZwTxLKIsZYNzSbbdSNz3Kc58r1m+keV0eSRkSWXgRnZkTLEHhUnC8hy8K9G6a9ALuxsUFsRLbKBPeFMiR5Fye0YE+tCi8gOW7EHmKJpmitd3UoDCOJHeSedvYgiDnLt4nuC8ycCmyYNLdnf0qT0TQ7uU7PqE0dtF5xw5aVwPD1nQ+eKoS13umevLcyIkKlLW2TsbWM8wg5yP/rHPrE+4b4zVfLUFRe7kzPNYtWIam1KhuVowY080qWaoybDNMUqYNAIRoNFI0yWxGig0UEioozRTFsTqaxpZp5qTexE0UUqCTLipVjSzToWozB+qu/B0zuwFWV0uUXklzDFcjljAaVS6j3MKruadAnuWxem+OWnaXnx9Ez/AGS5X6q0Nc6X3l0gjmmPYjlAirFCN8gdlGApxgYJya4VZwzMhypIPiNiPceY+FAqO3o+hcciJLx8bnCW0QBuZT3DB2hGN+J+Q3CsKj1nU5rhltxH2UcbFIrRAwCMTwkEH1nlJ5s2WJ22GAJOhXSh9Ou1uY0SQgFWRu9WxxcLc1bb2vqIyK9dk6Q6VqGo6XLEgW5eV3kYqFKFIZOxSbud+1EXCd9l5jIoBstlnfC6tZLCeQNIVOnSSgg8dwLESTMPMHtPihryXq31S/070mVlk9DtWdLmIqzoZgeERx42R+LHE/ILu2fUBumhdFHEBtYbyJtQs9RjvrhiW4CzpgqTjJBjO+3tBlOOdc+1624rfUrqF1WSwknbhkQZMZIVZXwP42MuGbxwxIzsKCUeQ65q0l1cS3EuO0mcucDCjuCqPAAAeO2+a0c11Old7BNeTyWsQigZyYowMALgDIUezkgtw93FjurlVJvF7GXFQWrA1LbXDIeJDwt3MMZHmp5qfMb0UVqZedG6QXkFlJa3Nx2NnMnCFZe0uuzIPElpESCEcZXifCc+E52Nd1npAZEEEKdjaq3EIgeJpH75riTA7ST4BV5KB38WSQsSWJJJJJJySTzJJ5mlTISV2DGgmsc0E0BqHmsSaM1iTQS5DJopUUyQzTpUUBYUUqKBDpUUqYrHRRRQBkDTFYU80ikxmilmlQFjopUUCHQKVFADoopUDsZpg45c6VKgRKs7AkhmywIY5OWDcwx7waxFYinQUjMUyawzTNIuwJp1jRQKx0E0s0qBWOjNI0qYrCilRQSFFFFMAooooEFFFFABSoooEFFFFADopU6BhRRSoAdFFFABRRRQAUUUUAOlRTpDCiiigY6KVFADzSpUUCsdFKigLHQaQp0AKiilTEOiiigAooooAKVdW0FnwL2pue034+BYintbcPEc+z499ZRehb8Rus9o3DhYv4r5HF63t+ONt/LcEciiurOtpkcLXHDh8grHxZ4fU3yB7XPnt51Dqfo/q+j9t8ri7UIO/wBTh4D4c899AGhRRRQAUUUUAFMUUUAFKiigB0UUUDCiiigAooooAYpGiikMdKiigAooooADQKKKYgooooGKiiigkKKKKAHSoooAKKKKACiiigAooooA/9k=" class="irc_mut" height="371" width="495"> text/html 2014-11-01T16:44:21+01:00 darseaval.mihanblog.com علی رضا بتویی جانشین ضرغامی کیست http://darseaval.mihanblog.com/post/71 ده سال گذشت و چند روز بیشتر باقی نمانده است، هر کس می تواند براساس سلیقه، تفکر و نوع نگاه خود نمره ای به بخشی یا کل مجموعه بزرگ صدا و سیما بدهد اما هر چه بود اکنون دوره مدیریت آقای ضرغامی را می توان گذشته دانست و چشم به آینده داشت.<br><br>بی تردید دستگاهی به این وسعت که امواجش نه فقط سراسر کشور بلکه ایرانیان اروپا و امریکا را هم مد نظر قرار داده و باید سلیقه ها و اقشار مختلف را پوشش دهد نمی تواند مطابق سلیقه همگان عمل کرده و همواره برخی منتقد و برخی هم تحسین کننده آن بوده اند، صدا و سیما می توانسته و می تواند در هر اقدام خود اگر بخواهد موافقانی در کوچه و بازار پیدا کند و آنها را مشتی از خروار بداند و هم می تواند با نگاه کارشناسی به دنبال اصلاح مشکلات و بهبود خود باشد. اما چند نکته مهم هست که شاید در دوره جدید بتوان آن را جمع آمد و نظر غالب در مورد این رسانه دانست.<br><br>به هر حال دو مشکل مهمی که به نظر نگارنده این متن می رسد یکی یک طرفه بودن صدا و سیماست، یک طرفه هم به معنی بی رقیب رسمی بودن، هم به معنی خودگردانی و عدم پاسخگویی به نهادی مشخص (مانند شهردار به شورای شهر)، هم به معنی حاکمیت نگاه گروه مدیریت کننده در برنامه ها و ... می تواند باشد. صدا و سیما می تواند یک برنامه را به عرش اعلا ببرد، از یک سریال خبر و برنامه و شعار بسازد (مختار)، یک فرد هنری و سیاسی را بزرگش کند و برعکس دیگری را بکوبد و تحقیر کند. کدام محکمه و کدام دستگاهیست که بتواند جز نوشتن یک نامه اقدامی انجام دهد؟<br><br>به نظر می رسد مدیریت جدید باید ارتباطی تعاملی و دو سویه با همه اقشار مردم برقرار کرده و به همه آنها به نسبت اکثریت و اقلیت توجه نموده و هم برایشان برنامه بسازد و هم تریبون و نماینده آنها باشد. اگر ۶۰ درصد مردم سلیقه الف را دارند، طبیعتا ۶۰ درصد برنامه ها هم باید در جهت خواست آنها باشد و ۴۰ درصد در جهت سلیقه ب نه آن که صدا و سیما صرفا به سلیقه ای که می پسندد اکتفا کرده و آن را به عنوان نظر قالب جامعه مرتب پمپاژ کند. موضوعی که شکاف هر چه بیشتر بین مردم را به دنبال خواهد داشت.<br><br>شاید مشکل از قانون باشد ولی شورای نظارت بر صدا و سیما علاوه بر این که خود باید مانند هیئت منصفه ای برخواسته از فرهیخته ترین و عالم ترین افراد آن هم در رشته های مختلف تشکیل شده باشد، نظرات آنها مانند شورای شهر ملاک عمل و بخش نامه کاری رئیس صدا و سیما تلقی شود نه آن که در هر سال به فرض تشکری و تذکری از این شورا نشر پیدا کند که آن هم معلوم نیست چه کمکی خواهد کرد و اصولا آب در دل رئیس را به تکان وا می دارد یا خیر. صدا و سیما باید روابط عمومی قدرتمندی داشته باشد که مرتب افکار سنجی کرده و بداند که چه رویه ای را دنبال کرده و چه اقداماتی را انجام ندهد، بداند که قرار نیست مردم همه یک شکل و یک نظر و یک رای باشند به ویژه در مسائل سیاسی، لازم نیست کسی که نظری متفاوت دارد حتما خارجی یا تحریک شده از طریق ماهواره ها باشد.<br><br>یکی از اقدامات نابخشودنی صدا و سیما این بوده است که فضایی مجازی را برای بسیاری فراهم نموده که خود می خواسته، نظراتی از مردم پخش شده که قرار بوده پخش شود و معلوم نیست اگر اینترنت و تلویزیون های رنگارنگ ماهواره ای نبودند ما الان دنیای غرب یا شرق را چگونه در ذهنمان تصویر می کردیم. هر چه که خسروی صدا و سیما کرده شیرین بوده و هر چه مثلا غرب انجام داده عین سیاهی و ظلمت بوده است، چیزی که اثباتش به جوانان ما آسان نیست.<br><br>آیا وجود ده ها بخش خبری و دهها قسمت تولید کننده خبر چه سودی رسانده و واقعا چقدر از آنها لازم است؟ آیا اصلا مردم این همه را می پسندند؟ آیا فرضا با وجود شبکه خبر وجود اخبار در تمام شبکه های دیگر چقدر موضوعیت دارد؟ آیا حضور همزمان بیش از ۷ تا ۸ لوگوی صدا وسیما در یک برنامه خبری که پشت هر کدام گروهی از عوامل هستند تا چه حد لازم است؟<br><br>یا داشتن ده ها سایت خبری و تولیدی در اینترنت که هر یک از آنها هم اتاق و کارمند و حقوق می خواهند چند نفر مخاطب را راضی کرده است و چه اثری داشته؟ آیا صرف دادن آمار و نمودار رنگی به معنی کارکرد مفید بوده است؟<br><br>به هر حال هر بخش از صدا و سیما از تولید گرفته تا خبر و پشتیبانی و ... نیاز به بازنگری و مطابق ساختن آن با نیاز روز مردم دارد آن هم با نگاهی همه جانبه نگر، در جهت همدلی بین مردم و انعکاس درست حقایق جامعه به گونه ای که هر طیف و سلیقه ای به اندازه پایگاه مردمی خود جا داشته باشد. text/html 2014-10-25T09:16:45+01:00 darseaval.mihanblog.com علی رضا بتویی خنده بازار 93/8/3 http://darseaval.mihanblog.com/post/70 <a id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14204" rel="nofollow" shape="rect" target="_blank" href="http://salijoon.ws"> <img id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14203" src="http://salijoon.ws/mail93/930730/234234.jpg"></a> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14268" style="text-align:center;"> &nbsp;</p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14280" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14279"> <span id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14278" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">امروز گوشی پسر داییم رو بدون این که بفهمه برداشتم </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14267" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14282"> <span id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14281" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">و اسمم رو به “۲۰۰۰۹۰۲۲” تغییر دادم. </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14208" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14207"> <span id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14206" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">بعد با گوشی خودم این پیامک رو براش فرستادم:</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14209" style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">مشترک گرامی، </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14212" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14211"> <span id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14210" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">به عرض میرساند شما در قرعه کشی همراه اول ، </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14285" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14284"> <span id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14283" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">برنده یک دستگاه خودروی mazda 3 شده اید. </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14286" style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">ضمن عرض تبریک </span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">لطفا جهت دریافت جایزه </span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">عدد ۷۸۹۲۴۱۳۶۸۰(یه عدد ده رقمی)</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14289" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14288"> <span id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14287" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">را به همین شماره بفرستید.</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14290" style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">هیچکس تنها نیست. </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14291" style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">همراه اول </span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">بنده خدا از ظهر تا حالا </span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">بالای salijoon.ws بار اون کد(عدد ده رقمی) رو </span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">داره برام میفرسته </span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">و من هر دفعه بهش جواب میدادم:</span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">مشترک گرامی کد ارسالی شما صحیح نمیباشد. </span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">لطفا مجددا ارسال فرمائید</span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">… الان اس داده : دهن مارو سرویس کردی همراه اول!!</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14292" style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">منم اس دادم: </span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">مشترک گرامی حالا که فحش میدهید </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14293" style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">مزدا که سهل است </span></strong></p> <p style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">دسته بیل هم بهتون نمیدیم!!!!</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14296" style="text-align:center;"> <a id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14295" rel="nofollow" shape="rect" title="بـیـسـت" target="_blank" href="http://salijoon.ws"> <img id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14294" src="http://salijoon.ws/mail93/930730/break.gif" alt="salijoon.ws"></a></p> <p>&nbsp;</p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14299" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14298"> <span id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14297" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14334" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14333"> <span id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14332" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">ﻃﺮﻑ ﺩﻭ ﺷﺨﺼﯿﺘﻪ ﺑﻮﺩ </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14331" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14330"> <span id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14329" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">ﺯﺭﺕ ﻭ ﺯﺭﺕ ﻣﯿﺰﺩ ﺁﺩﻡ ﻣﯿﮑﺸﺖ بعدِ ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﯿﻦ ﯾﻪ ﺑﭽﻪ ﮔﻮﮔﻮﻟﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎﺕ ﻣﯿﮑﺮﺩ !</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14302" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14301"> <span id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14300" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">ﺑﺎﺑﺎﻡ : ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻧﮑﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﭽﻤﻮﻧﻢ ﺩﻭ ﺷﺨﺼﯿﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ؟</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14328" style="text-align:center;"><strong id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14327"> <span id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14326" style="color:#333399;font-family:Tahoma;">ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ : ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻢ ﺑﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻮﺩ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ !</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14325" style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">ﯾﻨﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻫﯿﺮﻭﺷﯿﻤﺎ ، </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14324" style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﯿﮑﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﺟﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ؛ </span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14323" style="text-align:center;"><strong> <span style="color:#333399;font-family:Tahoma;">بعدشم دارم میرم یونیسف !</span></strong></p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14303">&nbsp;</p> <p id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14306" style="text-align:center;"> <a id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14305" rel="nofollow" shape="rect" title="بـیـسـت" target="_blank" href="http://salijoon.ws"> <img id="yui_3_16_0_1_1414240677807_14304" src="http://salijoon.ws/mail93/930730/break.gif" alt="salijoon.ws"></a></p> text/html 2014-10-25T09:14:17+01:00 darseaval.mihanblog.com علی رضا بتویی نکات ساده http://darseaval.mihanblog.com/post/69 <font id="yui_3_16_0_1_1414240677807_8774" face="Tahoma"><font id="yui_3_16_0_1_1414240677807_8769" style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"><a id="yui_3_16_0_1_1414240677807_9350" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.ws"> <img id="yui_3_16_0_1_1414240677807_9349" src="http://salijoon.ws/mail93/930803/tarfand/23.jpg" alt="23.jpg" border="1"></a><p>&nbsp;</p> <img id="yui_3_16_0_1_1414240677807_9351" src="http://salijoon.ws/mail93/930803/tarfand/24.jpg" alt="24.jpg" border="1"><p>&nbsp;</p> <a id="yui_3_16_0_1_1414240677807_9353" rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.ws"> </a></font></font> text/html 2014-10-20T10:51:24+01:00 darseaval.mihanblog.com علی رضا بتویی بدون تیتر http://darseaval.mihanblog.com/post/68 <img class="decoded overflowing" alt="http://static1.varzesh3.com/files/newspaper/varzesh3/600_Esteghlal-1393-07-28.jpg" src="http://static1.varzesh3.com/files/newspaper/varzesh3/600_Esteghlal-1393-07-28.jpg"> text/html 2014-10-20T10:39:14+01:00 darseaval.mihanblog.com علی رضا بتویی همه همسران رییس جمهور http://darseaval.mihanblog.com/post/67 <p id="yui_3_16_0_1_1413813727514_4353"><b id="yui_3_16_0_1_1413813727514_4352">ایسنا - اکرم احقاقی: تمایلی برای مطرح‌شدن در رسانه‌ها ندارند، افکار عمومی با وجود اینکه همسرانشان را به خوبی می‌شناسد، از آن‌ها تصویری در ذهن ندارد. خواسته یا ناخواسته، پشت پرده، نقش‌های سیاسی و اجتماعی‌شان را ایفا می‌کنند، با این حال نقش اصلی‌شان، همان‌ نقش سنتی همسری دلسوز و مادری مهربان است. همتایان آن‌ها در عالم سیاست در برخی کشورها به عنوان «بانوی اول» تلاش می‌کنند نقشی متفاوت از قبل داشته باشند و مستقل از همسرانشان شخصیت حقوقی متمایزی برای خود ایجاد کنند، اما در عرف سیاست ایران این جایگاه تعریف نشده و شاید خود این افراد هم چندان تمایلی برای کسب آن ندارند. <br clear="none"> &nbsp;</b></p> <div id="yui_3_16_0_1_1413813727514_4355"> <b id="yui_3_16_0_1_1413813727514_4354">&nbsp;<br clear="none"> با این حال ، همسران روسای جمهور ایران اگرچه از الگوی کشورهای غربی در کسب جایگاه بانوی اول پیروی نکرده‌اند، اما قطعاً همواره در کنار همسرانشان، آنها را در پیشبرد کارها یاری داده‌اند. <br clear="none"> &nbsp;<br clear="none"> </b><span id="yui_3_16_0_1_1413813727514_4801" style="font-weight:bold;color:rgb(0, 0, 205);"> صاحبه عربی </span><b id="yui_3_16_0_1_1413813727514_4802"><br clear="none"> &nbsp;<br clear="none"> اطلاعات چندانی از خانم «صاحبه عربی» و فرزندانش در فضای مجازی منتشر نشده است؛ به نحوی که در برخی از گزارش‌های خبری در مورد خانواده‌ حسن روحانی در دوران انتخاب نیز، به این موضوع اشاره شده است. <br clear="none"> &nbsp;<br clear="none"> اما بر اساس آنچه در کتاب خاطرات حسن روحانی نوشته شده «صاحبه در سال 1333 در سرخه‌ی سمنان در یک خانواده‌ مذهبی و سنتی به دنیا آمده و پدرش عبدالعظیم عربی راننده‌ مینی‌بوس بوده که بین سرخه و سمنان تردد می‌کرده است». <br clear="none"> &nbsp;<br clear="none"> &nbsp;</b></div> <div id="yui_3_16_0_1_1413813727514_4835" align="center"> <b id="yui_3_16_0_1_1413813727514_4837"><span id="yui_3_16_0_1_1413813727514_4836" style="color:rgb(0, 0, 205);">صاحبه عربی همسر حسن روحانی </span><br clear="none"> &nbsp;</b></div> <span style="color:rgb(0, 0, 205);font-weight:700;"><br clear="none"> &nbsp;</span> <b id="yui_3_16_0_1_1413813727514_4359"><span id="yui_3_16_0_1_1413813727514_4358" style="color:rgb(0, 0, 205);"> <a id="yui_3_16_0_1_1413813727514_4357" rel="nofollow" shape="rect" target="_blank" href="http://salijoon.ws"> <img id="yui_3_16_0_1_1413813727514_4356" alt="salijoon.ws" title="salijoon.ws" src="http://salijoon.ws/mail93/930728/hamsar/395119_253.jpg" height="281" width="345"></a></span><br clear="none"> </b> text/html 2014-10-19T01:40:36+01:00 darseaval.mihanblog.com علی رضا بتویی خنده بازار 93/7/27 http://darseaval.mihanblog.com/post/64 <p id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11596" style="text-align:center;"> <a id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11595" rel="nofollow" shape="rect" target="_blank" href="http://salijoon.ws"> <img id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11594" src="http://salijoon.ws/mail93/930723/First-Date.jpg"></a></p><p id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11622" style="text-align:center;"> &nbsp;</p><div id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11616" class="yiv9926386219sms yiv9926386219have-sender" style="font-family:droid, tahoma, sans-serif;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-size:14px;vertical-align:baseline;text-align:center;color:rgb(0, 0, 0);letter-spacing:normal;text-indent:0px;"> <p id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11615" style="font-family:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:700;vertical-align:baseline;margin:0px;padding:0px;"> <font face="Tahoma"><font size="2">ﺷَﻦ ﺷﺎﺕ ﺍﯾﻮﺭﯼ ﻟﻌﺎﻡ ﺁﺩ ﺍَﺭﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﻭﻧﻪ ؟ ” ﭼﯿﺴﺖ ؟</font></font></p><font face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11617" style="font-family:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:700;vertical-align:baseline;margin:0px;padding:0px;"> <font size="2">ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺍﺵ</font></p> <p id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11618" style="font-family:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:700;vertical-align:baseline;margin:0px;padding:0px;"> <font size="2">ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ</font></p> <p id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11619" style="font-family:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:700;vertical-align:baseline;margin:0px;padding:0px;"><font face="Tahoma"> <font size="2">” ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﯼ ﻟﺐ ﻫﺎﻡ ﺑﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ؟”</font></font></p></div> <div id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11641" class="yiv9926386219sms-sender-name" style="margin:0px 2em 2em;padding:0px;font-family:droid, tahoma, sans-serif;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-size:14px;vertical-align:baseline;text-align:left;color:rgb(0, 0, 0);"> <font style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11645" style="font-family:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;vertical-align:baseline;text-align:center;margin:0px;padding:0px;">&nbsp;</p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11643" style="font-family:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;vertical-align:baseline;text-align:center;margin:0px;padding:0px;"> <a id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11642" rel="nofollow" shape="rect" title="salijoon.ws" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" style="text-decoration:underline;color:rgb(25, 106, 212);outline:none;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:700;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;"> <img id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11644" src="http://salijoon.ws/mail93/930716/1253437490.gif" alt="بیست "></a></p> <p id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11640" style="font-family:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:700;vertical-align:baseline;text-align:center;margin:0px;padding:0px;"> <font size="2" face="Tahoma">&nbsp;</font></p></div> <div id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11626" class="yiv9926386219sms yiv9926386219have-sender" style="font-family:droid, tahoma, sans-serif;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-size:14px;vertical-align:baseline;text-align:center;color:rgb(0, 0, 0);letter-spacing:normal;text-indent:0px;"> <p id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11625" style="font-family:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:700;vertical-align:baseline;margin:0px;padding:0px;"> <font id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11639" face="Tahoma"><font id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11638" size="2">بعضیا رو پله برقی یه جوری ژست میگیرن میان پایین</font></font></p><font face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11629" style="font-family:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:700;vertical-align:baseline;margin:0px;padding:0px;"><font id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11637" face="Tahoma"> <font id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11636" size="2">انگار همین الان پروازشون مستقیم از نیویورک نشسته!</font></font></p></div> <font style="FONT-SIZE:10pt;" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11627" style="font-family:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;vertical-align:baseline;text-align:center;margin:0px;padding:0px;">&nbsp;</p> <font size="2" color="#000000" face="Tahoma"> </font><p id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11630" style="font-family:inherit;font-style:inherit;font-variant:inherit;font-weight:inherit;vertical-align:baseline;text-align:center;margin:0px;padding:0px;"> <a id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11635" rel="nofollow" shape="rect" title="salijoon.ws" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" style="text-decoration:underline;color:rgb(25, 106, 212);outline:none;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:700;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;"> <img id="yui_3_16_0_1_1413694429522_11634" src="http://salijoon.ws/mail93/930716/1253437490.gif" alt="بیست "></a></p>